Gyökössy Intézet

Lelkigondozói kurzusok, képzések, szupervízió

Magunkról

Református Missziói Központ

GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI és SZUPERVÍZORI INTÉZET

Az intézet a Kárpát-medencében elsősorban a Magyarországi Református Egyházban végzi a pasztorális lelkigondozói alap és továbbképzéseket, hívatás kísérést, tevékenysége igazodik az MRE Lelkésztovábbképző Bizottság képzési rendjéhez.

AZ INTÉZET FELADATKÖRE

    Az intézet biztosítja a társadalmi missziók (RMK) missziói és lelkigondozói képzések lehetőségét.

  • Az Intézet biztosítja a missziói és lelkigondozói gyakorlat és képzés országos egyházi intézményi keretben való megvalósulását.
  • Biztosítja az országon belüli és a Kárpát-medencei missziói, lelkigondozói képzéseket és ahhoz szükséges gyakorlati helyeket.
  • Más egyházi intézmények és azok dolgozóinak hívatás és tevékenység kísérését láthatja el.
  • Kárpát- medencei szakmai fórumokat, konferenciákat hirdethet és szervezhet meg.

Intézetvezető – lelkész: Tóth János
E-mail: thjs@gyokossyintezet. hu

Az Intézet fenntartója: Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u.21.)

Szakmai felügyelet: KRE HTK Valláspedagógia és Pasztorálpszichológiai Tanszék
(1092 Budapest, Ráday u.28.)