Gyökössy Intézet

Lelkigondozói kurzusok, képzések, szupervízió

Pasztorális szupervízió

Mi a szupervízió?

A szupervízió segít, hogy hatékonyabban, megelégedettebben, céltudatosabban végezzük munkánkat, gyakoroljuk hivatásunkat egyházon belül és kívül.
Segít felismerni és leküzdeni a hivatásgyakorlás, a hatékony munkavégzés útjában álló akadályokat a résztvevők aktív közreműködésével. Ehhez felhasználja többek között a lélektan, a lelkigondozás, a kommunikáció és szervezetfejlesztés elméleti, gyakorlati tapasztalatait.

Mi a pasztorális szupervízió? *

Az egyház által elismert szupervíziós forma. Egyedisége abban áll, hogy figyelmet fordít a hivatást gyakorló, munkát végző egyén lelki-hitbeli önazonosságára és annak hiteles megjelenésére.

*Pasztorálpszichológiai szupervízió

Milyen céljai vannak a pasztorális szupervíziónak?

 • A hivatásgyakorlás tapasztalataiból és felismeréseiből való tanulás
 • A munkavégzésre való teológiai és lelki reflexió
 • Személyközpontú, rendszerbe fogott gondolkodás, ennek megfelelő cselekvés
 • Annak tudatosítása, hogy az emberi kapcsolatokban az egyénnek milyen saját része, szerepe van
 • A saját érzéseknek, cselekvéseknek a másik személy érzéseitől, cselekvéseitől való megkülönböztetése
 • A saját cselekvési lehetőség és képesség felismerése
 • A személyest és hivatást érintő érzések, események, kapcsolatok felismerése, tartalmi feldolgozása
 • A továbblépés, kibontakozás szempontjainak kidolgozása

Hogyan történik a pasztorális szupervízió?

A pasztorális szupervízió meghatározott időt igényel, az alkalmak számát, szupervízió kereteit, célját előzetes közös megegyezés szabályozza (általában 6-8 alkalomra szól).
A szupervízió történhet egyéni kérésre, vagy előírt követelménye lehet bizonyos munkakör betöltésének, esetleg kötelező része egy képzési folyamatnak.

Szupervízió formái:

 • Egyéni
 • Csoport
 • Team

Mit kell Önnek vagy intézményének tennie, ha pasztorális szupervíziót szeretne igénybe venni?

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézetet azzal a céllal jött létre, hogy segítsen a lelkészeknek, egyházi intézményekben dolgozóknak, gyülekezeti munkásoknak a hivatásuk gyakorlásában, munkájuk során előforduló kérdések, problémák megoldásában.

Az Intézet lelkész-szupervízóraival felvehetik a kapcsolatot az Intézeten keresztül vagy személyesen.

Szupervízorok:

 • Csóka Mónika
  6200 Kiskőrös,Szent István u. 24.
  Tel.: + 36 70 3245995.
  E-mail: csokamonika75@gmail.com
 • Gecse Attila
  3529 Miskolc, Sibrik M. u. 9.
  Tel.:+ 36 30 3593379
  E-mail: gecseattila@chello.hu
 • Hajnal Zoltán
  Cím: 2750 Nagykőrös, Huszár u 2.
  Tel.: +36 20 8861131
  E-mail: zoltan.hajnal@yahoo.com
 • Karsay Eszter
  Cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 9.
  Tel.: +36 30 604 5747
  E-mail: rev.eszter.karsay@gmail.com
 • Kerekes Márton
  Cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
  Tel.: +36 76 519-821
  E-mail: kerekmarton@gmail.com
 • Dr. Kocsev Miklós
  Cím:1092 Budapest,Ráday u. 28.
  Tel.:+36 30 4379774
  E-mail: miklos.kocsev@gmail.com
 • Németh Zoltán
  Cím: 1122 Bp., Maros u. 25. II/1
  Tel.: +36 20 8244141
  E-mail: nemethzolti@gmail.com
 • Dr. Révész Jánosné
  Cím: 1181. Budapest, Reviczky Gyula u. 59. X/154.
  Tel.: +36 30 6765608.
  E-mail: reveszaniko@gmail.com
 • Sefcsik Zoltán
  Cím: 7100 Szekszárd, Luther tér 1.
  Tel.: +36 20 8247422
  E-mail: sefcsik@tolna.net
 • Surányi Réti Katalin
  Cím: 7044 Nagydorog, Kossuth u.66.
  Tel.: +36 30 39925 79
  E-mail:retikata.lp@gmail.com
 • Szentpály – Juhász Imre
  Cím: 1094 Budapest, Páva u. 19.
  Tel.: +36 30 6645321
  E-mail: imre.szent@gmail.com
 • Tóth János
  6000 Kecskemét, Munkácsy u.2.
  Tel.: +36 30 6193812
  E-mail: thjs@gyokossyintezet.hu