Gyökössy Intézet

Lelkigondozói kurzusok, képzések, szupervízió

2016-09-23
by Gyökössy Intézet
0 comments

MEGHÍVÓ

10 éves a Gyökössy Intézet

Jubileumi, hálaadó intézeti nap

“Közelebb az emberekhez”  intézeti jubileumi könyvbemutató

Gyökössy Endre: Über uns für uns/ Magunkról magunknak hazai német nyelvű kiadásának bemutatója

Budapest (KRE HTK) 2016. november 5.

Részletes információk a meghívón megtekinthetőek ide kattintva

Jelentkezés:

Jelentkezés

 

Hitelesítés

2016-09-02
by Gyökössy Intézet
0 comments

Aktuális képzések

HATÁRAINK A LELKÉSZI HÍVATÁSBAN
GYÜLEKEZET- OTTHON

Az egyházban általában, illetve az egyes gyülekezetekben kialakult egy szerepkép a lelkipásztorra és a viselkedésére, munkájára, családi életére nézve.
Ez a kép elvárásokat ad, kérdés, hogy meddig kell ill. lehet megfelelni a ki és ki nem mondott elvárásoknak? Hogyan lehet ezzel együtt élni?
A kurzuson lelkigondozói, pasztorálpszichológiai és pasztorálteológiai források alapján, ezekre a kérdésekre keressük a választ.
A képzés segítséget kíván adni a gyülekezeti (intézményi) lelkészeknek a hívatás és a privát élet, család,közötti egyensúly megtalálásában.

Időpont, helyszín: 2016. október 10-12. Budapest, Gyökössy Intézet
Jelentkezési határidő: 2016. október 1.
Bővebb információ

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A DIAKÓNIAI ÉS SZOCIÁLIS, ÁPOLÁSI INTÉZMÉNYEKBEN DOLGOZÓKNAK

 • Közelebb az emberhez
  Bevezetés az ellátottak mentális és lelki segítségnyújtásához
  Időpontok: 2016. szeptember 20-22.
 • Konfliktus-konfliktuskezelés
  Időpontok: 2016. október 11-13.
 • Amikor a terheimtől roskadozom – A kiégés megelőzése, felismerése és legyőzése
  Időpontok: 2016. november 15-17.
 • Élet az élet végén- Hospice szemlélet, gyakorlat az időskori ellátásban
  Időpont: 2016. november 29-december 01.

Bővebb információ

2016-03-01
by Gyökössy Intézet
0 comments

Közérdekű

A Gyökössy Intézet költözése miatt a könyvek forgalmazása, személyes átvétele bizonytalan ideig szünetel.
Köszönjük megértésüket!

2015-11-17
by Gyökössy Intézet
0 comments

Élettörténeti hétvége 2016. január 16-17.

Jelentkezési határidő: 2015.december 15.

Aki szeretne egy kis időre megállni és saját életútját behatóbban tanulmányozni, szeretettel várjuk erre az önfelfedező útra!
A műhely során egyénileg és kiscsoportos, csoportos munkában foglalkozunk múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel. Különböző gyakorlatok segítségével kapunk egyre mélyebb rálátást életünk eseményeire, összefüggéseire, miértjeire. A két napos műhely során szerzett saját élmény segít abban, hogy a magunk élettörténetével és a vezetésünkre bízott emberek történeteivel, megtett életútjával koncentráltabb módon, keresztyén perspektívából tudjunk foglalkozni.
A képzés az MRE lelkészeinek a lelkészek továbbképzésében akkreditált.
Megszerezhető kreditek száma: 20

A képzést vezeti:
dr. Siba Balázs, református lelkész, egyetemi adjunktus (KRE HTK)
Siba-Rohn Hilda, református lelkész, lelkigondozó
Helyszín: Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
A képzés részlete leírása, jelentkezési információk

2015-10-08
by Gyökössy Intézet
0 comments

LELKIGONDOZÁS A VILÁGHÁLÓN

40 ÓRÁS SKYPE-OS LELKIGONDOZÓI ALAPKÉPZÉS

Képzésvezetők: Dr. Révész Jánosné lelkész – szupervízor (TLG missziós lelkész), Tóth János lelkész – szupervízor (Gyökössy Intézet
A képzés várható kezdési időpontja: 2016. január vége.
Helyszín: Budapest. XIV. Kerület (7-busz vonala)
Jelentkezési határidő: 2015. november 30.

Kiket várunk a képzésre?
Empatikus lelki tulajdonsággal rendelkező, református-evangélikus egyháztagokat

Jelentkezés feltételei:
Rövid önéletrajz, lelkészi ajánlás.
Iskolai végzettség: minimum érettségi, felsőfokú végzettség.
Számítógép, Skype, internet hozzáférés
Jelentkezési cím: Református Telefon- lelkigondozás (Dr. Révész Jánosné) 1151. Budapest Alag u. 3.
Telefon: 30 /676-5608.

2015-06-11
by Gyökössy Intézet
0 comments

Képzések lelkészeknek

A  HÁZASPÁROK és CSALÁDOK LELKIGONDOZÁSA: HÁZASSÁGI, CSALÁDI KONFLIKTUSOK – “A szeretet cselekvést jelent” (Alfons Vansteenwegen) tavasszal elmaradt kurzus új időpontja: 2015. november 17-19.

A képzésre még lehet jelentkezni, jelentkezési határidő: 2015. november 10.

A képzés részletes ismertetetése, jelentkezés

BIBLIODRÁMA ELEMEK a VALLÁSPEDAGÓGIÁBAN

A bemutató kurzuson a résztvevők, egy bibliai történet eljátszásával saját élményt és ízelítőt kapnak a biblodrámáról. A közös csoportegyüttlét második felében kiemelünk a bibliodráma eszköztárából néhányat, amelyet alkalmazni lehet gyermekeknél, fiataloknál és kipróbáljuk a gyakorlati alkalmazását.
Kurzusvezetők: Vadász Márta lelkész, vallástanár (Pápa) bibliodráma vezető, Tóth János
Óraszám:20 (60′)
Megszerezhető kreditek száma: 20
Helyszín, időpont: Budapest, Gyökössy Intézet
2015. október 2-3.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 26.
A képzés részletes ismertetése, jelentkezés

2015-06-10
by Gyökössy Intézet
0 comments

Új könyv!

Etika borito 00q-Megjelent Ditrich Bonhoeffer halálának hetvenedik évfordulójára, ETIKA c. műve (az első teljes magyar kiadás). Megrendelhető a szokásos helyen.
“A keresztény etika forrása nem a szubjektív én és nem a világ valósága, még csak nem is a normák és értékek rendszere, hanem Isten valósága e a Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatásban.” “Az egyház megvallja, hogy noha látta a brutális erőszak önkényeskedését, számtalan ártatlan testi-lelki szenvedését, az elnyomást, a gyűlöletet, a gyilkosságot, nem emelte fel szavát ellene, és nem talált módot arra, hogy az áldozatok segítségére siessen. Bűnös lett Jézus Krisztus leggyengébb és legvédtelenebb testvéreinek a pusztulása miatt.”
“Krisztus testén őrjöngi ki magát a világ. A megkínzott azonban megbocsátja bűnét a világnak. Így történik a megbékélés. Ecce homo.”
Dietrich Bonhoeffer
“Vannak-e egyáltalán keresztény megoldások világi problémákra? – töpreng Bonhoeffer, a XX. század erkölcsi gondolkodásának meghatározó alakja egy 1941-es írásában. A kérdés ma még e nagyobb súllyal nehezedik a kereszténységre, mint háromnegyed századdal ezelőtt. Nélkülözhetetlen kalauz ez a töredékesen is teljes mű mindazok számára, akik nem hajlandók kétes megoldásokkal elfojtani az ember sóvárgó igényét, hogy együtt lássa a teremtményt és a Teremtőt, a történelmet és a történelem Urát, a testet és a testté lett Igét.”
Visky S. Béla

2014-10-21
by Gyökössy Intézet
0 comments

Új könyvek rendelhetőek!

Rendelés ide kattintva, vagy a megszokott helyen.


Tanúságtétel

2000 Ft
E kötet tanulmányai eredetileg 2012. április 24–25. között, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szervezett Brueggemann-konferencián hangzottak el előadás formájában.
A kétnapos rendezvény része volt annak a tanulmányi hétnek, amelyre erdélyi és hollandiai lelkipásztorok közös szervezésében került sor a Kolozsvárhoz közeli Györgyfalván, és amelyen a résztvevők Brueggemann teológiájával ismerkedtek meg közelebbről. A tanulmányi hét témájának apropóját nem utolsósorban az adta, hogy 2012-ben folyamatban volt Walter Brueggemann Az Ószövetség teológiája című könyve magyar fordításának megjelenése.Catherine Ducommun-Nagy – A lojalitás

2000 Ft
Böszörményi-Nagy Iván első nagy munkája, az Invisible Loyalties (1973) megjelenése óta – a kontextuális szemlélet központi fogalma. Ezt az alapművet német, spanyol és olasz nyelvre lefordították, de mindeddig nem készült sem francia, sem holland fordítása. Ezért írta meg Catherine Ducommun-Nagy a Les Loyautés qui nous libèrent című könyvét, melyben az Invisible Loyalties gondolatait követi, illetve összekapcsolja azokat Böszörményi-Nagy két később megjelent műve, a Between Give and Take és a Foundation of Contextual Therapy elméleteivel, és más tudományágak, az antropológia, a biológia és a neurológia elemeivel.
A szerző a lojalitás fogalmát a kontextuális szemlélet négy dimenziója felől világítja meg, valamint tárgyalja az ötödik, az ontikus dimenziót is. Azokra az elgondolásokra alapoz, amelyeket Böszörményi-Nagy Iván az ontikus dimenzióval kapcsolatosan fogalmazott meg élete utolsó éveiben. A lojalitás a kontextuális szemlélet központi fogalma, ugyanakkor sok zavart is okoz, gyakoriak a vele kapcsolatos félreértések is: fontos lenne pontosan megértenünk és használnunk. Ezért született meg ez a hiánypótló magyar kiadás.