Akkreditált kurzusok a lelkésztovábbképzésben

REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT
GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI ÉS SZUPERVÍZORI INTÉZET
2017. ÉVI KÉPZÉSEI A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉSBEN

Párkapcsolati-önismereti tréning lelkészek részére

„Keresztyén hivatás és házasság”

A lelkészek és lelkész házaspárok hivatás-gondozásában, saját mentális egyensúlyuk megőrzésében, szakmai továbbképzésében és munkájuk „minőség-biztosításában” segít a szupervízori szemlélettel megtartott önismereti tréning. Másképp: ahhoz, hogy megelégedettebben, hatékonyabban és örömtelibben tudják hivatásunkat gyakorolni, házasságukat megélni.             

Tervezett témák:

 • Milyennek látsz/látlak?
 • Családi „batyu”, mit hozunk otthonról?
 • Elvárások: egymás iránt, egyházvezetés, gyülekezet, presbitérium
 • Időbeosztás
 • Kommunikáció
 • Gyermeknevelés
 • Anyagiak
 • Szexualitás
 • Erőforrások
 • Konfliktuskezelés

 

Óraszám 40 (60’)
Megszerezhető kreditek száma: 40
Kurzusvezetők: Major Sára: mediátor, coach, szociális menedzser, Szentpály-Juhász Imre református lelkész, családkonzulens, szupervízor
Helyszín, időpont: Gyökössy Intézet, havi találkozások (4x 60 ’)
Csoportlétszám: 6-8 házaspár

Időpont, helyszín: Gyökössy Intézet, havonta egy alkalommal (2017. március 25; április 29; május 27; június 24; augusztus 26; szeptember 30; október 28; november 25; december 16.)
Jelentkezési határidő: 2017. március 18.A tréning díja, alkalmanként: 3.000.-/ házaspár

Jelentkezés

 

Ellenőrzés

Börtönlelkészek Továbbképzése
Kontextuális Lelkigondozás
Bűn-Bűnbocsánat-Megbékélés-Elengedés-Jóvátétel

„Kinek az adóságát engedi el Isten? Azét, aki nem számítja fel a másik vétkét.”
(Rabbi Raba IV.sz.)

A börtönlelkészek lelkigondozói szolgálatában, folyamatosan jelenlévő kérdés, a bűn, bűnvallás, a vétek elismerése. Hogyan lehet jóvátenni, a már megtörtént rosszat?- mely másoknak fájdalmat, életre szóló kárt, traumát okozott.
A feltett kérdésre Böszörményi-Nagy Iván (B.N. I.) kontextuális terápiájának alapján kidolgozott, kontextuális lelkigondozás lehetőségeivel keressük a teológiai, lelkigondozói válaszokat.
A kurzusra elsősorban börtönlelkészeket várunk, vagy olyan segítőket, akik egyházi szolgálat keretében, folyamatosan foglalkoznak fogvatartottakkal.

Tartalom:

 • Elmélet: Relacionális etika (B.N.I.) filozófiai alapjai (M. Buber, Levinas), teológia, pasztorálpszichológiai reflexió (Hanneke Meulink Korf, Aaart van Rhijn, Kiss Jenő);
 • Bibliatanulmányozás: Jákób, Ézsau történetének, kontextuális lelkigondozói szempontjai (I. Mózes 25, 32-33.);
 • Bűn, bűnbocsánat a Bibliában;
 • A bűn, megbocsátás relacionális etikai értelmezése;
 • Genogram szerepe a kontextuális lelkigondozásban;
 • Jóvátétel, bibliatanulmányozás: Zákeus története (Lukács 19: 1-9);
 • Exoneració fogalma, folyamata.(Terry Hargrave);
 • Saját tapasztalatok megosztása.

Óraszám: 16 tanóra (60’)
Megszerezhető kreditek száma: 16
Csoportlétszám: 10‐12 fő
Kurzusvezető: Dr. Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, kontextuális lelkigondozó, egyetemi docens (Evangélikus Hittudományi Egyetem), Tóth János református lelkész, kontextuális lelkigondozó (Gyökössy Intézet)
Időpont, helyszín: 2017. április 26-28. Budapest, Börtönmissziós Központ (Felsőcsatári út)
Jelentkezési határidő: 2017. április 15.

A képzés regisztrációs díja: 10.000.-/ fő (A regisztrációs díj nem tartalmazza, a szállás és étkezés díját!)

Jelentkezés a kurzusra

 

Ellenőrzés

Lelkészek Továbbképzése
Házaspárok Lelkigondozása a Gyülekezetben

A gyülekezeteinkhez tartozó házaspárok életében előtérbe kerülő nehézségek között, kritikussá váló élethelyzeteiben nagyon fontos, hogy a lelkész melléjük tudjon állni.
Elengedhetetlen, hogy mélyebben értse őket, mint ők saját magukat az összekuszálódott helyzetükben, azért, hogy a csalódásokban, fájdalmak, és szenvedések között tudjon a Szeretetben történő átrendeződésben segítségükre lenni.
Hívjuk és várjuk a lelkész testvéreket, hogy 2×1 napon keresztül mélyedjünk bele a házas emberek mai élethelyzetének megértésébe, a lelkigondozásuk tanulmányozásába. Isten akaratát kutatjuk sok esetélménnyel színezett előadásokon, csoportbeszélgetéseken és gazdag szituációs eset gyakorlatokon keresztül!

Tartalom:

 • Házasság bibliai alapjai;
 • A házasság mai társadalmi helyzete, teológiai reflexiók;
 • Lelkigondozói beszélgetés házaspárokkal, gyakorlatra fókuszálva;
 • Házassági buktatók, nehézségek a gyülekezetben, preventív, lelkigondozói szempontok;
 • Jézus, mint lelkigondozó;
 • Házassági konfliktusok első rendű érzelmi háttere;
 • Konfliktusok kezelése, empátia labor;
 • Sérelmek, fájdalmak, kibékülés, megbocsátás;
 • Pozitív kölcsönhatások kialakítása.

 

Óraszám: 12 tanóra (60’)
Megszerezhető kreditek száma: 12
Csoportlétszám: 8‐12 fő
Kurzusvezetők: Szőke Etelka református lelkész, lelkigondozó, pár-családterapeuta (Kézfogás Református Lelkigondozói Szolgálat), Szőke Attila református lelkész, lelkigondozó (Dunakeszi Református Egyházközség)
Időpont, helyszín: Gyökössy Intézet (Budapest, Kálvin tér 8.)  2017. szeptember 29. október 20. (900 – 1700)
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 20.

A képzés regisztrációs díja: 10.000.-/ fő (A regisztrációs díj nem tartalmazza, a szállás és étkezés díját!)

Jelentkezés a kurzusra

 

Ellenőrzés

Konfliktusok, Konfliktuskezelés

Gyülekezetekben, csoportokban gyakran kérdés a lelkészek, hitoktatók számára, hogyan lehet a szervezeti, csoport vagy a személyes konfliktusokat megközelíteni és jó esetben megoldani.
A kurzus segítséget akar adni a konfliktusok általános megértésében, konfliktusok keletkezésének okaiban, folyamatában, kezelési lehetőségeiben.
A gyakorlati rész keretében lehetőséget nyílik a témával kapcsolatos tapasztalatok, aktuális kérdések megbeszélésére, bevált modellek lelkigondozói átgondolására, kipróbálásra.

Tartalom:

 • Konfliktusok a bibliában, pasztorálpszichológiai bibliatanulmányozás (I.Mózes 4: 1-15, Lukács 10 38-41);
 • Konfliktusok kialakulása, megjelenési formái;
 • Konfliktus dinamika: kilenclépcsős modell (F. Glasl);
 • Konfliktuskezelési stílusok (Thomas – Kilmann);
 • Személyiségtípusok-konfliktuskezelés magatartásformái (F. Riemann);
 • Konfliktusok kezdeményezése, mint „konfliktusmegoldás”;
 • Kritika kezelése (Johari ablak, jelzőlámpa rendszer);
 • Konstruktív konfliktuskezelés (F. Glasl, M.Klessmann);
 • Win – Win gyakorlata (Haward modell);
 • Lelkigondozói szempontok, eszközök.

Óraszám: 16 tanóra (60’)
Megszerezhető kreditek száma: 16
Csoportlétszám: 8‐12 fő
Kurzusvezető: Tóth János református lelkész (Gyökössy Intézet)
Időpont, helyszín: Gyökössy Intézet (Budapest, Kálvin tér 8.)  2017. október 11-12.
Jelentkezési határidő: 2017. október 1.

A képzés regisztrációs díja: 10.000.-/ fő (A regisztrációs díj, nem tartalmazza a szállás és étkezés díját!)

Jelentkezés a kurzusra

 

Ellenőrzés