Református Pasztorálpszichológiai Lelkigondozói és Szupervízori Egyesület

Magyar Református Pasztorálpszichológiai Lelkigondozói és Szupervízori Közhasznú Egyesület