Gyökössy Endre Lelkigondozó Szeminárium

Gyökössy Endre lakásán 1982-ben alakult lelkészekből és segítő foglalkozású szakemberekből, akik magukat a lelkigondozásban tovább akarták képezni. 1987 óta a Budapest-Klauzál téri Egyházközségben (VIII. kerület Gyulai Pál u. 9.) dolgozunk. Szeminárium: minden hónap első hétfőjén ½ 10 – ½ 1 óráig. Munkarendünk: áhítat, előadás, megbeszélé-sek, esetmegbeszélés. A munkaközösség ökumenikus és nyitott. Tagjai: lelkészek, orvosok, pszichológusok, tanárok, családgondozók, szociális munkások, más segítő foglalkozásúak, akik elkötelezettek Gyökössy Endre szellemi örökségének folytatására.
További felvilágosítás a szeminárium vezetőjénél: Karsay Eszter lelkésznél (tel: +36 (1) 268-9612)