Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Gondoltunk-e valaha is arra, milyen hallatlan kegyelem, hogy Jézus Krisztusban megszólítható, megkérdezhető lett az Isten?!”
- ( Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak