Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Az örök élet gondolatára se én, se más ember soha nem juthatott volna magától, ha az nem volna benne a világmindenség rendjében. Én nem gondolhatok jobbat, magasabbrendűt, többet, mint ami be van építve a világmindenség szerkezetébe.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak