HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Soha el ne felejtsd, életed mélypontjain különösen ne, hogy Jézust nem lehet hittel hozzá vitt tisztátalansággal bepiszkítani! Hiszen a tékozló fiú disznók mellől, mocskos rongyokkal a testén, vérző élettel indult el az Atya felé —nem pedig tisztán és megyógyultan.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok