Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
Boldogságok az Isteni Boldogmondások margóján (Máté 5,1-12 versekhez)

„BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete