Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Légy áldott, Jézusunk, és add, hogy az életünkből ne csak félelem remegjen ki, hanem másokat is éltető élet. Húsvéti, feltámadó, feltámasztó, az örvendezést mások arcára derítő élet!”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak

Házasság hete

Ölelj át