HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Olyan Gazdánk van, aki mindig a másiknak a pártjára áll. Furcsának látszik ez, de így van. Azt mondja: Édes fiam, neked már tudnod kell, a gyermekem vagy.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok