HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Nem kötelező, hogy mindenki jót mondjon rólunk. Ha az én Uram, Jézus Krisztus jót mond felőlem Istennek, akkor a sátán, a gonosz nem fog jót mondani.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok