Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„A szenvedés megtisztító lángerő ezen a földön, amiben Isten tisztogat bennünket.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete

Ölelj át