HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Egészséges lelkű embernek lenni annyi, mint kapcsolatban lenni más emberrel, a TE-vel; és az Ő-vel is: Jézus Krisztus lényével.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok