Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ahol valóban szükség van Jézusra, ott titokzatos módon megjelenik - Lelke által.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak

Házasság hete

Ölelj át