Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Jézus nemcsak életében, hanem most is, ma is és szüntelenül így lép be mindenhova: „Békesség nektek!" Ahová pedig belép, ott békességet ad a testnek és az észnek, a vérnek, az anyagi ügyeinknek, szenvedésemnek, a holnapomnak.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok