HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Az Idő Istené. Amikor pazaroljuk az időnket,nem a magunkét, hanem az Övét pazaroljuk!”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok