Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ha Isten engem elfogad - mert elfogad -, akkor én miért ne fogadjam el magamat, a sorsomat, azt, aki én vagyok?”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak

Házasság hete

Ölelj át