Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Mit kínlódsz a bűneiddel? Ne azzal harcolj, erősebb nálad! Jézust fogadd be, Jézus Igéjét, Lényét!”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok