HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„A gyógyító hallgatás nem jelent szótlanságot. Csak azt a lehetőséget, hogy betölthessük a legnagyobb szolgálatot, amit keresztyén tanítvány betölthet: a „lelki szemetesláda” szerepét, a megosztott fájdalom szolgálatát.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok