HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„A gyógyító hallgatás az, amikor szimpátiával hallgatunk valakit, ha kell, egy órán át; amikor együtt lépünk, együtt dobbanunk, együtt szenvedünk a másikkal. Ez a szent odahallgatás titka.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok