Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ha az árnyakra nézek, árnyak szívódnak belém, és beárnyékolják az életemet. Ha a világosságra nézek, fények forrása tudok lenni mások számára.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete