Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Jézus nem a mindennapi zsák lisztünket ígérte, hanem a mindennapi kenyerünket. Nem készletfelhalmozásra, hanem ennivalóul ígérte.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete