HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Azt a szellemi töltést, ami egy olyan közösségben sugárzik, ahol Istent szerető, Jézusban hívő és imádkozó lelkek vannak jelen, nem pótolja semmi. Ezt a töltést nem lehet könyvhól elolvasni, a rádióból meghallgatni. Hadd mondjam így, hogy a Szentlelket nem lehet lekottázni..."
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok