Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„A félelem gyógyításához két drága gyógyszer az öröm és az agapé. Amíg örülni s amíg szeretni tudsz, addig győztél a félelmek felett.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete