HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Jézus a szeretetével „érzéstelenít", amikor igazságával „operál” rajtunk.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok