HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Az Isten Lelkétől eredő tanács nem okosít, hanem bölccsé tesz.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok