Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Aki öregkorban még élményképes, az belülről fiatal. Aki nőni tud az Igében, és szolgálni: nem öregszik, csak idősödik.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete