Hivatás­gondozás

Felnőtt életünk jelentős részét munkahelyünkön töltjük. Munkatársainkkal, beosztottainkkal, feletteseinkkel való kapcsolatunk és általában a munkánkhoz, hivatásunkhoz való hozzáállásunk kihat a hangulatunkra, lelki és akár fizikai egészségünkre is.

Egyéni vagy csoportos segítségnyújtást kínálunk azoknak, akik szeretnének egy szakember segítségével ránézni ezekre a kérdéseikre.

Egyéni szupervízió

A szupervízió a szakmai személyiség, a szakmai önismeret fejlesztésének módszere. Elősegíti a tanulást, a fejlődést, a személyes hatékonyság növekedését. A szupervízor abban segít, hogy a hozzá forduló jobban megismerje szakmai, munkahelyi szerepeit és tudatosítsa magában működésmódját. Ennek legfontosabb eszköze az önreflexió, azaz gondolataink és érzéseink megfigyelése, megfogalmazása és megosztása a szupervízor reflektív jelenlétében.

Egyéni szupervízióra várjuk azoknak a jelentkezését:

  • akik szeretnék tudatosítani magukban szakmai működésüket;
  • akiknek munkahelyi nehézségeik, dilemmáik vannak, (vezetőkkel, munkatársakkal, közösségükkel);
  • akik hivatásukkal kapcsolatban szeretnének döntéseket hozni.

Eset­megbeszélő csoport

Akik lelkipásztorként, hittanoktatóként másokat segítenek, időnként tapasztalják, hogy segítő munkájukban „elakadnak”. Például egy lelkigondozói kapcsolat nem úgy halad, ahogyan szeretnék. Ilyenkor sokat segíthet az esetmegbeszélés. Ha a segítő jobban érti kliensét, elfogadóbb lesz iránta. A mélyebb szintű elfogadás pedig – áttételesen – jótékonyan hat a segítő kapcsolat további menetére.

Az esetmegbeszélés hangsúlya a kliens személyiségének lehető legjobb megértésén van. (Szemben a szupervízióval, ahol a segítő hivatásszemélyisége, tevékenysége áll a gyújtópontban.) Tapasztalatok szerint az esetmunka csoportban a leghatékonyabb, hiszen „több szem többet lát”, a felmerülő kérdéseket sokszempontúan lehet elemezni.

Team­szupervízió

A teamszupervízió az egy munkahelyen közvetlen munkakapcsolatban állók segítésének egyik módszere.

A segítséget kérők szakmai tevékenységükre és hivatásukkal kapcsolatos kérdéseikre közös szolgálati helyükön, saját munkatársi közösségük körében tekinthetnek rá. Célja a munkacsoporton belül a hivatás művelésével járó érzelmi megterhelődés enyhítése, a napi munka során keletkező problémák, konfliktusok, érzelmi elakadások feldolgozásának, a változások, új kihívások kezelésének segítése.

Csoportos szupervízió

Az egyéni szupervízióval megegyezik abban, hogy a szakmai személyiség, a szakmai önismeret fejlesztésére irányul. Elősegíti a tanulást, a fejlődést, a személyes hatékonyság növekedését. A szupervízor támogatja a csoport tagjait, hogy jobban megismerjék szakmai, munkahelyi szerepeiket és tudatosítsák magukban működésmódjukat. Ennek legfontosabb eszköze az önreflexió, azaz gondolataink és érzéseink megfigyelése, megfogalmazása és megosztása a szupervízor reflektív jelenlétében. Többlete, hogy a csoport tagjai megélhetik, hogy nincsenek egyedül a kérdéseikkel, és tapasztalataikkal, reflexióikkal egymást is támogathatják a szakmai önismeret útján.

A szupervíziós csoportra várjuk azoknak a jelentkezését:
akik szeretnék tudatosítani magukban szakmai működésüket;
akiknek munkahelyi nehézségeik, dilemmáik vannak, (vezetőkkel, munkatársakkal, közösségükkel);
akik hivatásukkal kapcsolatban szeretnének döntéseket hozni.

Induló szupervíziós és esetmegbeszélő csoportjainkat megtalálja a Csoportok, programok menüpont alatt.

Szuper­vízorok

Hivatásgondozásra jelentkezni a „Jelentkezés” rész alatti űrlapon keresztül lehet.

gyokossyintezet_placeholder

Fekete Márton

lelki kísérő, szupervizor, lelkigondozó,
Budapest IX.
Online
gyokossyintezet_placeholder

Kerekes Márton

lelkipásztor, lelkigondozó, szupervizor, coach
Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös
Online
gyokossyintezet_placeholder

Marosszéki Emese

szupervizor, coach, szocioterapeuta, családkonzulens
Budapest, Cegléd, Debrecen
Online
gyokossyintezet_placeholder

Nagyné Szerencsi Erika

lelkipásztor, pasztorálpszichológus; szupervizor
Debrecen
Online
gyokossyintezet_placeholder

dr. Nemes Éva

általános orvos, szupervízor, szupervízor-coach
Budapest II.
Online
gyokossyintezet_placeholder

dr. Siba Balázs

lelkipásztor, egyetemi tanár, szupervízor, szervezetfejlesztő, mediátor
Budapest
Online
gyokossyintezet_placeholder

Szögeczki József

szupervízor, szociális munkás, pszichodráma vezető
Online
gyokossyintezet_placeholder

Ugrin Erzsébet

szupervizor, mediátor
Budapest VII.

Jelentkezés

Köszönjük, hogy bizalommal fordul hozzánk!

Az alábbi adatlap kitöltésével és elküldésével jelentkezhet egyéni vagy teamszupervízióra. Jelentkezése csak titoktartásra kötelezett munkatársunkhoz juthat el, aki az Ön által megosztott információk alapján kiválasztja és felkéri azt a segítő szakembert, akinek az elérhetőségét 5-10 munkanapon belül tudatjuk Önnel, és akit Ön már közvetlenül megkereshet.

Ahhoz, hogy megfelelő számú és felkészültségű szakember legyen elérhető a Gyökössy Intézeten keresztül, és a szükséges hosszúságú segítő folyamatokat tudjunk biztosítani a hozzánk fordulóknak, a szolgálat díjazásban részesíti munkatársait.

A református lelkipásztorok és hittanoktatók támogatását kiemelt fontosságúnak tartjuk, ezért az ő részükre az egyéni szupervízió díjmentes.

Az egyéni szupervízió díja: 15.000 Ft / alkalom
Egy alkalom 60 perc.

Amennyiben a hozzánk fordulóknak ez túlságosan megterhelő lenne, kérhetnek támogatást, amit lehetőségeink függvényében diakóniai alapunkból igyekszünk biztosítani – támogatási igényét itt jelezheti.

Teamszupervízióra a jelentkezés után e-mailben küldünk árajánlatot.

Titoktartási kötelezettségünk a kapcsolatfelvételre és a segítő kapcsolat egész folyamatára nézve érvényes.

Hogyan szólíthatjuk? *
E‑mail címe *
Telefonszáma *
Egyéni vagy teamszupervízióra szeretne jelentkezni? *
Melyik évben született? *
Ön református lelkipásztor vagy hittanoktató? *
Válassza ki azt a vármegyét, ahol szolgálatunkat igénybe kívánja venni. *
Ha a kiválasztott vármegyében jelenleg nincs elérhető munkatársunk, akkor igyekszünk online segítséget biztosítani.
Kérjük, néhány mondatban foglalja össze, miért fordult hozzánk! *
Kérjük, adja meg az intézmény nevét. *
Kérjük, adja meg az intézmény címét. *
Mi az Ön beosztása az intézménynél? *
Kérjük, néhány mondatban foglalja össze, miért fordult hozzánk! *
Kérjük nyilatkozzon, hogy elfogadja az adatkezelési szabályzatot. *

Csoportok, programok

Intézetünk különböző csoportokat és programokat szervez, ahová szeretettel várjuk az érdeklődő lelkipásztorokat.

2024.
március 10.
Hivatásgondozó csoport református általános és középiskolák igazgatóinak
Jelentkezés: 2024. február 29-ig, a jelentkezés sorrendjében
online
🞄 Jelentkezés: 2024. március 10-ig
2024.
április 29.
- május 1.
Ölelj át!
Házaspárkapcsolat-építő kurzus református lelkipásztoroknak
Vác, MotiVÁCiós Továbbképző Központ
🞄 Jelentkezés: 2024. március 25-ig
A honlap tartalmának feltöltése folyamatos.
Köszönjük a türelmét!

Támogatást kérő űrlap

Egyéni szuper­vízió esetén

Hogyan szólíthatjuk? *
E‑mail címe *
Telefonszáma *
Jelentkezett már egyéni szupervízióra? *
Az egyéni szupervízió alkalmankénti díjából mekkora önrészt tud vállalni? *
Kérjük írja le, miért igényli a diakóniai alap támogatását. *
Kérjük nyilatkozzon, hogy elfogadja az adatkezelési szabályzatot. *