Lelkigondozói képzések

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet (2005-2017) a „Pasztorálpszichológiai továbbképzés” keretében lelkészeknek a Német Pasztorálpszichológiai Társaság (DGfP) képzési rendjéhez igazodva, klinikai lelkigondozói (KSA) alap- és továbbképzéseket szervezett és tartott. A KSA alapképzés bekerült az egyházi felsőoktatási szakirányú továbbképzési rendbe. A képzésekben részt vesznek az Intézet lelkész-szupervízorai.

Jelentkezni lehet a  Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) pasztorálpszichológia szakreferens továbbképzési szakára (www.srta.hu) és a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE HTK) lelkészeknek szaklelkigondozói, vallástanároknak, hitoktatóknak, diakónusoknak lelkigondozói asszisztens képzésre (www.kre.hu).